بازار فروش خیارشور بروجرد

آیا بازار فروش خیارشور بروجرد و خیارشور حلبی رو به رشد بوده است؟ آیا بروجرد یکی از شهر های معروف تولید کننده خیارشور است؟
یکی از شهر های معروف تولید کننده خیارشور بروجرد است. بازار فروش خیارشور های بروجرد همواره رو به رشد بوده است. با توجه به کیفیت بالای خیارشور های بروجرد این محصول پس از تولید به نقاط گوناگونی از کشور ارسال می گردند. خیارشور های بروجرد و خیارشور نمکین بسیار خوش طعم بوده و پوک نمیباشند.