تجهیزات پزشکی یزد آبروی خانواده ای را حفظ کرد

سطح موسسه ارائه دهنده تجهیزات پزشکی یزد با در نظر گرفتن سه معیار ارزیابی می شود. البته، حرفه ای بودن کادر پزشکی ارزیابی می شود، کیفیت خدمات پزشکی و همچنین کلاس تجهیزات پزشکی مورد استفاده کلینیک در نظر گرفته می شود.

موردی که آخرین مورد در لیست معیارها ذکر شده است بسیار مهم است، زیرا بدون تجهیزات لازم انجام اقدامات تشخیصی و درمانی و ارائه خدمات پزشکی غیرممکن خواهد بود. علاوه بر این، همه تجهیزات نمی توانند توسط حرفه ای ها استفاده شوند. البته باید با طبقه خاصی مطابقت داشته باشد تا متخصصان بتوانند پتانسیل خود را بشناسند و دانش خود را ارتقا دهند.

تجهیزات پزشکی انواع دستگاه ها و وسایل و همچنین مبلمان مخصوصی است که برای قرار دادن تجهیزات پزشکی ضروری است. تجهیزات پزشکی به انواع تقسیم می شوند، بر اساس دامنه، عمل، هدف خاص و سایر معیارها تقسیم می شوند.

امروزه خرید تجهیزات پزشکی مشکلی ندارد، فروشنده طیف وسیعی را ارائه می دهد که به خریدار امکان می دهد محصولات لازم را برای کار در یک زمینه پزشکی خاص خریداری کند.

دستگاه های اشعه ایکس به دو دسته دیجیتال و معمولی تقسیم می شوند. اشعه ایکس معمولی روش کلاسیک اشعه ایکس شناخته شده است. فیلم حساس به اشعه ایکس در نوار کاست قرار می گیرد. اشعه ایکس تولید شده توسط دستگاه برای بررسی از ناحیه بدن عبور داده می شود و روی فیلم می ریزد.

پس از آن، تصویر در یک محیط اتاق تاریک یا دستگاه های توسعه خودکار فیلم ایجاد می شود. امروزه این فرآیند برای هر بیمار حدود 5 دقیقه طول می کشد. اشعه ایکس تولید شده در اشعه ایکس دیجیتال به جای فیلم اشعه ایکس روی یک گیرنده دیجیتالی به نام “ردیاب صفحه تخت” رها می شود.

روش آنژیوگرافی در تشخیص بیماری های قلبی عروقی استفاده می شود. آنژیوگرافی تصویربرداری از قلب و عروق آن با استفاده از ماده حاجب به بدن است. استفاده از بالون، استنت و آنژیوپلاستی در طول آنژیوگرافی انجام می شود.

در دستگاه های آنژیوگرافی تصویر با اشعه ایکس ایجاد می شود. این دستگاه ها دستگاه های اشعه ایکس C-arm از نظر تکنولوژی پیشرفته هستند. اشعه ایکس که از بدن عبور می کند روی آشکارساز می افتد و سیگنال های شناسایی شده به صورت تصاویر روی صفحه کامپیوتر ایجاد می شوند.