درمان زودهنگام سرطان با مصرف خیار!

مطلبی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم در مورد درمان زودهنگام سرطان با مصرف خیار است. اصلا مگر ممکن است سرطان درمان شود آن هم با خیار. با آراد برندینگ در مورد این مطلب عجیب همراه باشید.

خیار یکی از صیفیجاتی است که مصرف زیادی هم در دنیا و هم در ایران دارد، اولین تولید کننده خیار در جهان چین است و ایران جزو رتبه سوم جهانی در تولیدات خیار است. خرید خیار گلخانه ای در ایران به فور اتفاق می افتد.

خیار ها هم به صورت خام و هم به صورت خیارشور در سفره مردم ایرانی وجود دارد که البته جا نماند که از خیار در ماست هم به فراوانی استفاده می شود. پس بدونش شک همیشه در خرید خانوار ها وجود دارد. یکی از مارک های معروف در این زمینه خیار گلخانه ای شهاب است.