مردی کچل که با خوردن خیار موهایش در آمد!

مسئله ای که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم در مورد این است که چگونه ممکن است مردی کچل که هیچ مویی بر روی سرش نیست با خورد خیار مو بر روی سرش ظاهر شود. با آراد برندینگ در مورد این مطلب عجیب و غریب همراه باشید.

خیار در فصل گرما در بین مردم مصرف زیادی دارد چون طبع سردی دارد، عموم مردم ایران از خیار به شکل های مختلفی استفاده می کنند که آب دوغ خیار از معروف ترین آن است. خرید خیار گلخانه ای خصوصا به صورت عمده به شدن وجود دارد.

خیار ها در انواع مختلفی وجود دارند از جمله خیار خاردار بوته ای که بسیار پرطرفدار می باشند و مزارع زیادی از آن در سطح کشور وجود دارد حتی گلخانه های زیادی از آن هم وجود دارد گه به کشت آن می پردازند.