پیرمرد آلزایمری که با خیار درمان شد!

مطلب که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم و با آن توجه شما را به خود جلب کنیم در مورد پیرمرد آلزایمری است که با خیار درمان شد. آراد برندینگ شما را به ادامه مطلب دعوت می کند

با افزایش مصرف خیار و به دنبال آن افزایش گلخانه هایی که در آن خیار پرورش داده می شود. قیمت خرید خیار گلخانه ای تا حدی نزول یافت و خرید آن ها مقرون به صرفه شده است.

در چیدمان خیار برخی از کشاورز ها با استفاده از دستان خود بدون هیچ ابزاری به چیدمان خیار می پردازند در صورتی که این روش، روشی اشتباه است و به بوته گیاه آسیب می رساند و آن را از بین می برد. قیمت خیار گلخانه ای در بازار های جهانی در حال تغییر و تحول است.