کشف یک خیار که فقط یک تخم در خود داشت!

جالب است بدانید که خیاری کشف شده که در درون خود فقط یک تخم دارد، مانند آووکادو برای خواندن این مسئله عجیب با آراد برندینگ همراه باشید و پی به یان راز شگفت انگیز ببرید.

اگر شما هم طرفدار محیط زیست می باشید و در مقابل هدر رفت آب اقداماتی انجام می دهید، پیشنهاد می شود حتما در پرورش خیار از روش آبیاری قطره ای استفاده کنید به جای غرقاب کردن گیاه از آب و از بین بردن آن.

برای کاشت خیار نیاز است حتما نکاتی رعایت شود برای مثال برای کاشت آن ها برخی خاک های به خصوصی وجود دارند که به آن ها خاک های بیته موس می گویند و در بازار برای هریداری وجود دارد و این مسئله بر قیمت خیار گلخانه ای تاثیر می گذارد.